Jak rozpocząć postępowanie rozwodowe?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Myśl o rozwodzie staje się codziennością dla rosnącej liczby małżonków. Rzeczywiście, niekiedy małżeństwa nie da się uratować, nierzadko w ogóle nie warto podejmować wysiłków w tym kierunku, gdyż z góry są one skazane na porażkę. Wówczas warto zastanowić się, jak rozpocząć postępowanie rozwodowe. Odpowiedź na to pytanie powinien poznać każdy, kto ma zamiar zakończyć swój związek małżeński.

Jak wygląda rozwód?

Pierwsze spotkanie, na które zaprasza swojego klienta adwokat rozwodowy Warszawa, przeważnie rozpoczyna się od wyjaśnienia, w jaki sposób wygląda sprawa rozwodowa. Otóż w Polsce można się rozwieść tylko i wyłącznie przed sądem. Nie ma innej możliwości zakończenia małżeństwa w drodze rozwodu niż właśnie wyrok sądu. Jest to standardowy proces cywilny, w którym występuje powód i pozowany oraz przeprowadza się dowody. Jednak dokładny przebieg sprawy rozwodowej zależy od tego, czy strony decydują się na rozwód z orzekaniem o winie, czy też bez takiego orzekania. Kiedy zaś można wytoczyć sprawę o rozwód? Okazuję się, że kwestię tę precyzyjnie regulują przepisy.

Kiedy można wnieść sprawę o rozwód?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rozwód może zostać orzeczony tylko wówczas, gdy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Ustawodawcy chodzi tutaj o rozpad wszelkich więzi łączących małżonków, zarówno tych uczuciowych, jak i ekonomicznych i gospodarczych. Dopóki nie nastąpi rozpad pożycia i nie będzie on miał charakteru trwałego i zupełnego – czyli nie będzie szans na uratowanie związku – sąd nie będzie mógł wydać wyroku rozwodowego. Dlatego do tego czasu nie warto inicjować postępowania.

Pozew o rozwód – jak go przygotować?

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od skutecznego złożenia pozwu. Aby do tego doszło, musi on zostać opłacony oraz zawierać wszystkie wymagania formalne przewidziane przez przepisy prawa. Tym samym w pozwie tym należy jasno wskazać, kto jest powodem – a więc wszczynającym postępowanie – oraz pozwanym, zawrzeć żądanie orzeczenia rozwodu oraz uzasadnić je z podaniem wszelkich okoliczności świadczących o tym, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Należy także zamieścić odpis pozwu dla strony przeciwnej. Zdecydowanie bardziej rozbudowany powinien być pozew, który dotyczy sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie?

Jeżeli małżonek chce rozwodu z orzekaniem o winie, musi podać, kto jego zdaniem jest winny rozpadu pożycia – przeważnie będzie to pozwany – oraz z jakich przyczyn doszło do tego zawinienia. Lista możliwości jest tu praktycznie nieograniczona: zdrada, alkohol, uzależnienia, opuszczenie rodziny to tylko najczęściej zdarzające się przyczyny rozwodów. Profesjonalny prawnik rozwodowy Warszawa jest najlepszym wsparciem przy przygotowaniu i prowadzeniu sprawy rozwodowej. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi skomplikowana historia małżeństwa i potrzeba ochrony interesów którejś ze stron postepowania rozwodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziesięć − 4 =