Czym jest faktoring wymagalnościowy? Definicja i zastosowanie

Faktoring jest oferowany w wielu wariantach, dlatego przedsiębiorcy mogą zdecydować się na opcję, która odpowiada ich wymaganiom. Czym dokładnie jest faktoring wymagalnościowy? Wyjaśniamy, na czym polega i jakie ma zastosowanie.

Faktoring wymagalnościowy – co to jest?

Finansowanie faktur, czyli faktoring jest usługą, która daje przedsiębiorcom możliwość pozyskania środków z wystawionych faktur – https://finea.pl/szybkie-finansowanie-faktur/. Do dostępnych wariantów faktoringu zaliczany jest również faktoring wymagalnościowy. Co to jest faktoring wymagalnościowy?

Faktoring wymagalnościowy jest usługą polegającą na otrzymaniu kwoty z faktury wtedy, gdy dochodzi do jej opłacenia albo do przekroczenia terminu płatności, gdy nie została ona jeszcze uregulowana przez kontrahenta. Taka forma faktoringu pozwala na zmniejszenie ryzyka niepłacenia faktur na czas i umożliwia utrzymanie płynności finansowej.

Wobec tego główna różnica pomiędzy faktoringiem wymagalnościowym a faktoringiem klasycznym polega przede wszystkim na otrzymaniu środków w innych terminach. Termin ten przypada na termin płatności faktury lub inny termin uzgodniony z faktorem. Zadaniem tego typu faktoringu nie jest więc finansowanie działalności bieżącej, natomiast pozwala on na odzyskanie należności, gdy dojdzie do braku spłaty zobowiązań przez kontrahentów.

Jaki zastosowanie ma faktoring wymagalnościowy?

Podobnie jak faktoring klasyczny także faktoring wymagalnościowy polega na opłacaniu faktur przez firmę faktoringową. Różnica dotyczy natomiast terminu płatności, ponieważ kwota otrzymywana jest po uregulowaniu wierzytelności lub w terminie na fakturze.

Kiedy można skorzystać z faktoringu wymagalnościowego? Przykład takiego faktoringu to sytuacja, gdy dostawca wystawia fakturę, natomiast kontrahent nie opłaca jej we wskazanym terminie. W takiej sytuacji faktor – firma finansująca – przekazuje środki do wystawcy faktury. Mechanizm ten pozwala zatem na zredukowanie ryzyka wynikającego z nieterminowego płacenia faktur.

Z tego względu faktoring wymagalnościowy rekomendowany jest przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którym nie zależy na szybkim otrzymaniu środków z faktur, ale na ściągalności należności. Zapobiega on dzięki temu negatywnym skutkom związanym z brakiem zapłaty, co może powodować zatory płatnicze i utratę stabilności finansowej.

Korzyści z faktoringu wymagalnościowego

Do najważniejszych korzyści związanych z faktoringiem wymagalnościowym zaliczane są:
– Możliwość odzyskania należności od kontrahentów, którzy nie opłacają faktur w terminie,
– Zmniejszenie ryzyka utraty stabilności finansowej przedsiębiorstwa,
– Przystępne ceny usługi – stosuje się jedynie prowizję i marżę za obsługę, dlatego faktoring ten jest tańszy od klasycznego.

Wobec tego faktoring wymagalnościowy jest ciekawą alternatywą dla faktoringu klasycznego, jednak należy pamiętać o tym, że nie daje on natychmiastowej wypłaty należności. To powoduje, że nie jest on rekomendowany dla firm, dla których szybkie otrzymanie płatności z faktury jest kluczowe. Może natomiast pomóc w sytuacji, gdy kontrahent nie opłaci faktury terminowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 17 =