Emisja akcji – co to jest i na czym polega?

Akcja jest papierem wartościowym, który łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Akcje to jeden ze sprawdzonych sposobów na inwestowanie, a dal podmiotów je emitujących są metodą pozyskiwania kapitału. Co warto wiedzieć o ich emisji?

Jaka jest definicja emisji akcji?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, mianem emisji akcji określane jest podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną, które polega na utworzeniu nowych akcji. W praktyce emisja akcji odbywa się przeważnie w seriach, które są oznaczane kolejnymi literami alfabetu. O tym, jak emisja ma dokładnie wyglądać, decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ustala ono, czy emisja ma miech charakter publiczny, czy też wystawione na sprzedaż akcje będą przeznaczone dla konkretnego grona odbiorców. Środki, które spółka pozyskuje w ten właśnie sposób, są przeznaczane na jej rozwój i realizację różnych projektów. Proces emitowania akcji oraz innych papierów wartościowych jest uregulowany stosownymi przepisami.

Jakie są rodzaje emisji akcji?

Istnieją dwa rodzaje emisji akcji. Pierwszym z nich jest emisja założycielska. W tym przypadku akcje emitowane są przy powstawaniu nowej spółki. Wymagane jest tu zawarcie aktu notarialnego – przyszły akcjonariusz oświadcza w nim, że godzi się m.in. na zawiązanie spółki i objęcie akcji. Drugim rodzajem emisji akcji są kolejne emisje. Mają one miejsce, kiedy dochodzi do podwyższania kapitału zakładowego. Spółka przyjmuje zapisy na akcje za pośrednictwem specjalnego formularza.

Czym jest publiczna emisja akcji?

O publicznej emisji akcji mówi się wtedy, gdy jest to oferta adresowana do minimum 150 osób albo do nieoznaczonego odbiorcy. Aby zaproponować publiczne nabycie akcji, spółka musi to uczynić jedynie w formie oferty publicznej. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oferta publiczna ma być: po pierwsze – zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego, a po drugie – udostępniona do publicznej wiadomości. Oferta musi sprostać licznym wymogom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 5 =