Jak przebiega restrukturyzacja firmy?

Przedsiębiorcy, których firmy stają w obliczu problemów finansowych, często poszukują skutecznych metod ocalenia biznesu przed upadłością. Jednym z kluczowych narzędzi w tym aspekcie jest restrukturyzacja, stanowiąca szansę na podniesienie się z kryzysu i dostosowanie do aktualnych wymogów rynkowych. Sprawdź, jak przebiega taki proces oraz jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu.

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw to postępowanie, mające na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości firm poprzez umożliwienie im zawarcia układów z wierzycielami. Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje takich postępowań.

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – proste i szybkie rozwiązanie, nie wymaga ingerencji sądu, a dłużnik samodzielnie wybiera doradcę restrukturyzacyjnego.

  2. Przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, przyspieszając tym samym cały proces restrukturyzacyjny.

  3. Postępowanie układowe – podobne do przyspieszonego postępowania układowego, ale może trwać nieco dłużej i skorzystać z niego mogą tylko ci dłużnicy, którzy mają spór z wierzycielami, przekraczającymi 15% wierzytelności.

  4. Postępowanie sanacyjne – skomplikowany proces zaawansowanej restrukturyzacji z ograniczoną autonomią dłużnika, ale ze znaczną ochroną przed wierzycielami.

Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać również z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, zapewniającego m.in. brak konieczności uzyskania zgody na otwarcie postępowania i zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

Jak przebiega restrukturyzacja firmy?

Pierwszym krokiem w restrukturyzacji firmy jest dokładna analiza sytuacji. To właśnie na tym etapie musisz zidentyfikować przyczyny potrzeby restrukturyzacji oraz –  najlepiej w konsultacji ze specjalistami – podjąć decyzję, jaki rodzaj postępowania wybrać.

Po zidentyfikowaniu problemów należy opracować plan restrukturyzacyjny. W tym celu warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradcy, np. z firmy Continuum. Może on pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy, w zależności od rodzaju podejmowanego postępowania. Doświadczony specjalista pomoże również w przygotowaniu spisu wierzytelności oraz wniosku o wszczęcie postępowania, który ma na celu przyjęcie i zatwierdzenie układu między dłużnikiem a wierzycielami.

Jak wspominaliśmy, nie każde postępowanie musi zostać zatwierdzone przez sąd. Zaakceptowanie restrukturyzacji może również być przeprowadzone bezpośrednio w porozumieniu z wierzycielami. Gdy to się stanie, zadaniem dłużnika jest wykonanie przygotowanego planu – na tym etapie również możesz liczyć na wsparcie licencjonowanego doradcy z firmy Continuum.

Dlaczego warto rozpocząć restrukturyzację firmy?

Dla wielu przedsiębiorstw restrukturyzacja stanowi szansę na nowy początek, przetrwanie biznesu i odbudowę stabilnej pozycji na rynku. Podczas takiego procesu należy zwrócić uwagę na wiele prawnych aspektów. Dlatego, jeśli planujesz go przeprowadzić, skontaktuj się z doradcą Continuum, który podczas pierwszej bezpłatnej rozmowy wskaże możliwe rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście + 18 =