Jak posadawiane są kolumny betonowe?

Kolumny betonowe to jeden z bardziej praktycznych sposobów na wzmocnienie gruntu podczas budowy nowego budynku czy konstrukcji. Istnieje jednak wiele sposobów na wykonywanie kolumn betonowych, a każda z nich charakteryzuje się własnym unikalnym procesem. Poniżej przedstawiamy więc, jak posadawiane są komuny betonowe, korzystając z najbardziej znanych technik.

Jak posadawiane są kolumny betonowe Vibro?

Kolumny betonowe fundamentowe w technologii Vibro instalowane są w gruncie głównie z wykorzystaniem wibracji. Oznacza to, że może być to metoda odpowiednia dla firm, które chcą uniknąć tworzenia odwiertów, a przede wszystkim sprzątania powstałego urobku. Wygodne w instalacji kolumny betonowe Vibro szerzej omawia Keller, na którego stronie opisane są również główne zastosowania tej technologii.

Główną zasadą posadawiania kolumn betonowych jest w tym przypadku wibrowanie trzonu zagłębionego w gruncie i podawanie materiału zagęszczającego. Pierwszy etap to wprowadzenie wibratora na odpowiednią głębokość w grunt. Jest to możliwe, dzięki naturalnej masie trzonu oraz ciągłym wibracjom. Po osiągnięciu zaplanowanej głębokości następuje odgórne podawanie materiału, który następnie jest rozprowadzany i ubijany przez dyszę u ujścia wibratora. Rozważając więc cenę tego rodzaju posadawiania pali betonowych, warto pamiętać, że jest to technika całkiem nieinwazyjna i może okazać się niezwykle wygodna.

Jak posadawiane są kolumny betonowe DSM?

Nieco inną metodą na posadawianie kolumn betonowych, jest mieszanie gruntu na mokro. Może być ona szczególnie korzystna, do poprawy charakterystyki słabego podłoża. Kolumny betonowe tworzone przez mieszanie gruntu na mokro wykorzystują bowiem istniejący materiał, który połączony zostaje z zaczynem cementowym. W ten sposób powstaje cementogrunt, który zauważalnie wzmacnia podłoże.

Proces posadawiania kolumn betonowych, wykorzystując technikę mieszania gruntu na mokro, polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła, które zakończone jest odpowiednimi dyszami. Równoczesne mieszanie gruntu oraz podawanie zaczynu cementowego, pozwala znacząco poprawić charakterystykę podłoża.

Jak posadawiane są kolumny betonowe CSC?

Wzmacnianie podłoża kolumnami betonowymi przemieszczeniowymi CSC bazuje na zasadzie przemieszania gruntu z jednoczesnym betonowaniem. Metoda ta często stosowana jest przy ściśliwym podłożu. Proces ten rozpoczyna się od wprowadzenia kolumny roboczej w grunt przez wkręcenie świdra lub wibrowanie rury. Kiedy osiągnięta zostanie odpowiednia głębokość, kolumna jest cofana, a pustą przestrzeń wypełnia beton, doprowadzany przez dyszę na końcu kolumny.

Zastanawiając się więc, jak posadawiane są kolumny betonowe, warto pamiętać o trzech podstawowych metodach. Technologia Vibro pozwala na posadawianie ubitych kolumn żwirowych lub żwirowo-betonowych bez konieczności wiercenia w gruncie. Mieszanie gruntu na mokro zagęszcza istniejący grunt, mieszając go z materiałem dodatkowym, tworząc wytrzymały cementogrunt. Kolumny betonowe CSC powstają natomiast, przez wwiercenie się w grunt i wypełnienie go świeżym betonem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × jeden =