Kamery monitoringu na żywo: Jak zdalnie śledzić obiekty i procesy biznesowe?

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw decyduje się na instalację monitoringu w swoich placówkach. Jest to rozwiązanie, które pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa, kontrolować procesy biznesowe oraz rozwiązywać ewentualne konflikty. Jednak, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i kodeksu pracy, konieczne jest odpowiednie dostosowanie systemu monitoringu do wymogów prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych w monitoringu

Kamery monitoringu wizyjnego, które są wykorzystywane w miejscach pracy, rejestrują zarówno obraz jak i dźwięk, co oznacza, że zapis z monitoringu stanowi przykład przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO, dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Oznacza to, że nagrania z monitoringu, na których widoczne są osoby, podlegają ochronie prawnej.

Zasady przetwarzania danych osobowych w monitoringu

W celu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w monitoringu pracodawca musi spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim, monitoring może być stosowany jedynie w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę.

Zastosowanie monitoringu w miejscu pracy

Monitoring w miejscu pracy może być stosowany w różnych branżach i ma wiele zastosowań. Jednakże istnieją pewne ograniczenia dotyczące jego stosowania. Przepisy kodeksu pracy wykluczają możliwość montażu kamer monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach oraz w palarniach. Wyjątkiem są sytuacje, w których monitoring jest niezbędny do osiągnięcia wymienionych wcześniej celów, nie narusza godności i innych dóbr osobistych pracownika.

Odpowiednie informowanie pracowników o monitoringu w miejscu pracy

Pracodawca musi w odpowiedni sposób poinformować pracowników o instalacji monitoringu w miejscu pracy. Informacja ta powinna być przekazana co najmniej dwa tygodnie przed uruchomieniem systemu monitoringu. Pomieszczenia i teren objęte monitoringiem powinny być odpowiednio oznaczone, a cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu powinny być sprecyzowane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.

Przechowywanie nagrań z monitoringu

Pracodawca ma prawo przechowywać nagrania z monitoringu przez okres trzech miesięcy, chyba że są one wykorzystywane w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku, przechowywanie nagrań może być przedłużone do czasu zakończenia postępowania. Po upływie okresu przechowywania pracodawca ma obowiązek zniszczenia nagrań, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Bezpieczeństwo danych w monitoringu

Ważnym aspektem monitoringu w miejscu pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Pracodawca powinien zabezpieczyć nagrania z monitoringu przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu należy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które ograniczą ryzyko nieautoryzowanego dostępu do nagrań.

Konsekwencje naruszenia przepisów

Naruszenie przepisów dotyczących monitoringu w miejscu pracy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pracodawca może zostać ukarany grzywną lub innym środkiem karnym. Ponadto osoba, której dane osobowe zostały niezgodnie z prawem zarejestrowane, może dochodzić swoich praw przed sądem.

Monitoring na żywo

Monitoring na żywo to funkcja, która pozwala na podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym. Jest to przydatne narzędzie zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, ponieważ umożliwia szybką reakcję na ewentualne zagrożenia i monitorowanie bieżących procesów. Dostęp do monitoringu na żywo można uzyskać za pomocą komputera, smartfona lub tabletu, o ile system monitoringu oferuje tę funkcję.

Monitoring firmy to skuteczne narzędzie, które pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i kontrolę w miejscu pracy. Jednakże, aby uniknąć naruszenia przepisów RODO i kodeksu pracy, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz informowanie pracowników o zastosowaniu monitoringu. Warto również rozważyć alternatywne rozwiązania oraz wybór odpowiedniego zestawu monitoringu, który spełni indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa. Dzięki temu monitoring firmy będzie skutecznym narzędziem wspomagającym zarządzanie i ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami. Sprzęt dostosowany do Twoich potrzeb znajdziesz w sklepie Centrum Systemów Bezpieczeństwa.

Pamiętaj! Wdrażając system monitoringu w firmie, zawsze należy konsultować się z prawnikiem specjalizującym się w ochronie danych osobowych oraz przepisach dotyczących monitoringu w miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć + dziesięć =