Najczęstsze awarie żurawi – o czym pamiętać przy wyborze serwisu?

Prawie wszystkie awarie żurawi są skutkiem ich intensywnej eksploatacji. Nagła awaria może poważnie wpłynąć na działalność firmy. Aby tego uniknąć, konieczne jest przeprowadzanie regularnych kontroli konserwacyjnych urządzenia i wczesne wykrywanie potencjalnych problemów. W miarę starzenia się urządzeń transportu bliskiego ich części zaczynają się zużywać. Przeciążenie, nieprawidłowy montaż i brak konserwacji to tylko niektóre z powszechnych problemów, które mogą spowodować konieczność naprawy żurawia.

Przeciążenie może doprowadzić do awarii żurawia

Przeciążenie jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii. Podczas naprawy żurawia operator powinien być świadomy przenoszonego ciężaru i w razie potrzeby odpowiednio dostosować tabelę obciążeń. Zbyt ciężki ładunek jest jedną z najczęstszych przyczyn upadku żurawia, który może wystąpić, ponieważ wysięgnik żurawia jest zbyt wysunięty lub inne elementy są zbyt ciężkie dla jego ramy. 

Przeciążenie może nastąpić nieumyślnie lub celowo. Może być spowodowane przez zbyt duży ciężar zawieszony na linie stalowej dźwigu. Wielu tego typu sytuacji można by było uniknąć. Niestety, kierownictwo często akceptuje lub nakazuje takie eksploatowanie maszyn. Błędne przekonanie, że dźwigi mają zaniżone możliwości, prowadzi do nadmiernej eksploatacji. Co więcej, lina stalowa jest podatna na zużycie i degradację podczas normalnego użytkowania. Przeciążenie może spowodować katastrofalne uszkodzenie liny stalowej i całej ramy dźwigu. W przypadku uszkodzenia ramy żurawia konieczne jest zatrudnienie spawacza UDT – takiego, który posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ tylko jemu wolno dokonywać tego typu napraw.

Konserwacja żurawi budowlanych

Żurawie to skomplikowane maszyny. Nawet jeśli są używane tylko wtedy, gdy inne urządzenia nie dają rady z wykonaniem zadania, podlegają degradującym wpływom środowiska, które mogą spowodować awarię. Spawacz z uprawnieniami UDT powinien regularnie kontrolować i naprawiać komponenty, aby utrzymać ich optymalną wydajność. Należy również sprawdzać liny wciągnika i łańcuchy nośne pod kątem nadmiernego zużycia. W razie potrzeby należy je natychmiast naprawić lub wymienić. Konserwacja innych elementów również jest ważna, aby uniknąć konieczności kosztownej naprawy żurawia.

Istotne jest również regularne czyszczenie wszystkich styków. Podobnie, awarii mogą ulec elementy mechaniczne, elementy układu hydraulicznego i elementy elektrycznego układu sterowania. Awaria każdej z tych części może spowodować wypadek, a w niektórych przypadkach nawet śmierć.

Jak wybrać odpowiedni serwis dla żurawi budowlanych?

Żuraw stacjonarny to urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu przez odpowiedni urząd. Dlatego konserwacja i naprawa takich urządzeń może być dokonywana tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Spawacze z uprawnieniami UDT mogą dokonywać napraw i regeneracji wszystkich urządzeń transportu bliskiego. Przed wyborem serwisu należy upewnić się, że pracują w nim specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − dziewięć =