Tańsza energia elektryczna – co warto wiedzieć?

Rząd wprowadził szereg rozwiązań mających niwelować skutki rosnących cen gazu, żywności i energii. Rządowa dopłata do energii przewiduje między innymi zamrożenie cen prądu w 2023 roku w ramach Tarczy Solidarnościowej. Dla wielu rodzin w naszym kraju, jak również przedsiębiorców, tańsza energia elektryczna jest bardzo odczuwalną pomocą. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej!

 1. Tańsza energia elektryczna – dostawcy energii elektrycznej a niższe ceny
 2. Czego dotyczy limit zużycia energii elektrycznej?
 3. Co powinno się dołączyć do wniosku o zamrożenie cen prądu w 2023 roku?
 4. Informacje o wsparciu firm

Rządowa Tarcza Solidarnościowa chroni każdego, by w 2023 roku nie odczuwał negatywnych skutków wzrostu cen prądu.

Tańsza energia elektryczna – dostawcy energii elektrycznej a niższe ceny

Gospodarstwa domowe chcące skorzystać z przysługującego im wyższego limitu zamrożenia cen prądu, muszą dopełnić wszelkich formalności. Warunek konieczny do skorzystania z ceny gwarantowanej za energię to złożenie oświadczenia, że spełnione są przesłanki umożliwiające skorzystanie z podwyższonego limitu. Trzeba mieć świadomość, że taki dokument składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Formularz można przekazać do dostawcy energii w formie papierowej, opatrując je własnoręcznym podpisem (osobiście albo poprzez wysłanie oświadczenia listownie tradycyjną pocztą).
Formularz można także dostarczyć przedsiębiorstwu energetycznemu w wersji elektronicznej. Oświadczenie złożone online trzeba opatrzyć podpisem zaufanym, podpisem elektronicznym kwalifikowanym albo osobistym podpisem, który należy przesłać elektronicznie. Oświadczenie jest dostępne na stronach internetowych dostawców energii elektrycznej (m.in. w witrynie Enea).

Czego dotyczy limit zużycia energii elektrycznej?

Limity 2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii (PPE), w którym prąd zużywany jest na m.in. następujące potrzeby:

 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych;
 • gospodarstwa domowe;
 • pomieszczenia gospodarcze, które są związane z prowadzeniem gospodarstw domowych (zakładając, że nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza);
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania (zakładając, że nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza);
 • mieszkań rotacyjnych;
 • mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw;
 • domów letniskowych;
 • domków kempingowych;
 • altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych (zakładając, że nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza);
 • węzłów cieplnych i hydroforni, które są w zarządzie administracji domów mieszkalnych;
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych;
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.enea.pl/zamrozenie-cen.

Co powinno się dołączyć do wniosku o zamrożenie cen prądu w 2023 roku?

Jeżeli chcesz skorzystać z wyższego limitu ceny gwarantowanej na prąd, do wniosku powinieneś dołączyć:

 • decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok (rolnicy);
 • numer i skan Karty Dużej Rodziny (gospodarstwa domowe nią dysponujące);
 • orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczona grupa inwalidzka).

Informacje o wsparciu firm

Mikro-, małe i średnie firmy będą mogły płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh netto (cena nie zawiera podatku VAT oraz akcyzy doliczanych na fakturach za zakup energii elektrycznej) przez co najmniej 13 miesięcy – od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Z zamrożonej ceny mogą skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy:

 • którzy, zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników;
 • których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro albo których suma aktywów końcowego bilansu nie przekracza 43 mln euro po przeliczeniu na złotówki.

Stawka 785zł/MWh dotyczy tylko energii elektrycznej, która jest zużywana na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy. Zastanawiasz się, na jak długo zostaną zamrożone ceny energii elektrycznej? Zamrożenie cen energii elektrycznej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na poziomie 785 zł/MWh będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 1 =